โรงแรมในเชียงใหม่ - รีสอร์ทเชียงใหม่  -  จองโรงแรม

โรงแรม รีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่

 

1. วีรันดา เชียงใหม่ เดอะไฮ รีสอร์ท
ประเภท : ที่พักเขตเชียงใหม่
ที่อยู่.: อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-365007
โทรสาร.: 053-365362

2. โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่
ประเภท : โรงแรมระดับห้าดาว
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-999999

3. โรงแรมเชียงร้อย
ประเภท : โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-416302
โทรสาร.: 053-416304

4. โรงแรม ดวงกลม เพลส
ประเภท : โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-249684-5
โทรสาร.: 053-244579

5. โรงแรม อรุณธารา
ประเภท : โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-235111, 053-235971-5
โทรสาร.: 053-235964

6. แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
ประเภท : โรงแรมและบริการสำหรับอพาร์ทเม้นท์
ที่อยู่.: ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-222111, 053-400877
โทรสาร.: 053-223244

7. โรงแรม สุริวงศ์
ประเภท : โรงแรมมีบริการมากถึง 168 ห้อง บริการห้องประชุม-สัมมนา
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-270051-7
โทรสาร.: 053-270063, 053-276061

8. มะลิซ้อน บังกาโล
ประเภท บังกาโลมีบริการห้องพัก 16 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-277162

9. โรงแรม มรกต
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 30 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-213000, 053-222618

10. โรงแรม นิวมิตรภาพ
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 76 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-251261-2
โทรสาร.: 053-251260

11. โรงแรม ชมดอยเฮ้าส์
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 56 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-210111-3
โทรสาร.: 053-211428

12. โรงแรม อมารีรินคำ
ประเภท โรงแรมและรีสอร์ท
ที่อยู่.: ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-221130, 053-221044
โทรสาร.: 053-221915

13. เดอะ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท
ประเภท ที่พักมีบริการห้องพัก 60 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-849301-6
โทรสาร.: 053-849308

14. โรงแรม นครพิงค์ พาเลส
ประเภท โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-140822-6
โทรสาร.: 053-801607

15. โรงแรม นิ่มซี่เส็ง
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 165 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-202016-7
โทรสาร.: 053-201645

16. โรงแรม พิงค์บุรี
ประเภท โรงแรมมีบริกาห้องพัก 80 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-814560-2, 053-814590-1
โทรสาร.: 053-814469

17. โรงแรม เซ็นเตอร์ พาร์ค
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 144 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-110600
โทรสาร.: 053-110870

18. โรงแรม ระรินจินดา
ประเภท โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-303030, 053-247000
โทรสาร.: 053-303050

19. โรงแรม ดิ แอดเวนเจอร์
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 72 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-802444
โทรสาร.: 053-802442

20. โรงแรม ราชพฤกษ์
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 57 ห้อง
ที่อยู่.: แขวงข่วงเปา เขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-341901, 053-341905
โทรสาร.: 053-362372

21. ศิระบูติค โฮเทล
ประเภท ที่พัก
ที่อยู่.: ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-287555

22. โรงแรม พรพิรุณเวียงพิงค์
ประเภท โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-309081-2
โทรสาร.: 053-309080

23. โรงแรม มณีนาราคร
ประเภท โรงแรมระดับ 3 ดาว
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-999555, 053-206514-5
โทรสาร.: 053-206516

24. โรงแรม อิม อีโค่
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 71 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-247111
โทรสาร.: 053-247340

25. โรงแรม บ้านไทย วิลเลจ
ประเภท โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-252782

26. โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 480 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-253666, 053-820140
โทรสาร.: 053-253667, 053-820139

27. โรงแรม ระมิงลอด์จ
ประเภท โรงแรมในเชียงใหม่
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-270042-4
โทรสาร.: 053-270039

28. โรงแรม พรพิงค์ทาวเวอร์ เชียงใหม่
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 325 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-270099

29. โรงแรม เพชรงาม
ประเภท โรงแรมในเชียงใหม่ มีบริการห้องพัก 312 ห้อง
ที่อยู่.: อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-270080, 053-270083-5
โทรสาร.: 053-271482

30. โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่
ประเภท โรงแรมในเชียงใหม่ มีบริการห้องพัก 198 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์.: 053-253900, 053-281033
โทรสาร.: 053-281044

โรงแรมในเชียงใหม่ - รีสอร์ทเชียงใหม่  -  จองโรงแรม

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย พื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 315 เมตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัด ที่ใหญ่จังหวัดหนึ่ง ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 20,107.057 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจาก จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ...