โรงแรมในจังหวัดพิจิตร - ห้องพักรายวัน จังหวัดพิจิตร

โรงแรมในจังหวัดพิจิตร - ห้องพักรายวัน จังหวัดพิจิตร

 

     สำหรับนักท่องเที่ยว ที่กำลังมองหาโรงแรม ที่พัก รีสอร์ ห้องพักรายวัน ท่านไม่ต้อง เป็นกังวล เพราะ เราได้รวบรวม รายชื่อ ของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ตลอดจน ห้องเช่ารายวัน ไว้เป็นจำนวนมาก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โรงแรม โรสอินน์ตะพานหิน
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-621237, 056-621044
โทรสาร.: 056-621084

2. โรงแรม เมืองทอง
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-615243

3. โรงแรม เลิศดิลก
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-621012
โทรสาร.: 056-622723

4. โรงแรม คาโอริ
ประเภท โรงแรมในจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่.: ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-627956

5. โรงแรม จันทร์กระพริบ
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-624023, 056-622301
โทรสาร.: 056-622863

6. โรงแรม เปรมชัย
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-621914

7. โรงแรม ฮะเฮงหลี
ประเภท โรงแรมในจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่.: อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-631482

8. โรงแรม พิจิตรพลาซ่า
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-613502-9
โทรสาร.: 056-613501

9. โรงแรม โอฆะนคร
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-611206, 056-611321, 056-611654, 056-611674, 056-651001, 056-651122
โทรสาร.: 056-651002

10. โรงแรม นิวหัวหิน
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-621771, 056-621282
โทรสาร.: 056-621773

11. โรงแรม ศรีมาลา 2
ประเภท โรงแรมในจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-611322
โทรสาร.: 056-650667

12. โรงแรม นิวหัวหิน 2
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-621772
โทรสาร.: 056-621773

13. โรงแรม สระหลวง
ประเภทโรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-611278

14. โรงแรม ริมน่าน
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์.: 056-631084

โรงแรมในจังหวัดพิจิตร - ห้องพักรายวัน จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดพิจิตร ถ้ามองตามแผนที่ประเทศไทย ก็จะมีพื้นที่ อยู่ทางตอนล่างของ ภาคเหนือ มีแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยมไหลผ่าน จึงเป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างมาก

อ่านต่อ...