จองโรงแรม - ห้องพักราคาถูก  จังหวัดกำแพงเพชร

จองโรงแรม - ห้องพักราคาถูก จังหวัดกำแพงเพชร

 

     สำหรับนักท่องเที่ยว ที่กำลังมองหาโรงแรม ที่พัก รีสอร์ ห้องพักรายวัน ท่านไม่ต้อง เป็นกังวล เพราะ เราได้รวบรวม รายชื่อ ของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ตลอดจน ห้องเช่ารายวัน ไว้เป็นจำนวนมาก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โรงแรม มาร์ลิน รีสอร์ท (Mark Lyn Resort Hotel)
ประเภท : ที่พักมีห้องพักบริการ 42 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-840725, 055-840545
โทรสาร.: 055-840720

2. โรงแรม กอโชคชัย (Kor Chokechai Hotel)
ประเภท : โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-711247, 055-713730-2, 055-713810
3. โซดา รีสอร์ท (Soda Resort)
ประเภท : ที่พัก
ที่อยู่.: อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-711711

4. โรงแรม พีรีสอร์ท (Phi Resort Hotel)
ประเภท : โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-712666, 055-716233

5. โรงแรม พีรีสอร์ท (Phi Resort Hotel)
ประเภท : โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-701288

6. โรงแรม เพชรโฮเต็ล (Petch Hotel)
ประเภท : โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-712810-5
โทรสาร.: 055-712816

7. โรงแรม เทพนคร (Thepnakorn Hotel)
ประเภท : โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-722461, 055-711091, 055-713171, 055-722304-5, 055-722462

8. โรงแรม ราชดำเนิน (Rajdamnern Hotel)
ประเภท : จองโรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-711029

9. โรงแรม จิตต์ประภา (Jitprapha Hotel)
ประเภท : จองโรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-799094

10. โรงแรม นวรัตน์ (Nawarat Hotel)
ประเภท : จองโรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-711106, 055-711211, 055-711219

จองโรงแรม - ห้องพักราคาถูก  จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย โดยจังหวัดกำแพงเพชร นั้นมีพื้นที่ ทังหมดประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชรเดิมนั้น มีความสำคัญคือ เป็นเมืองหน้าด่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 2 เมืองใหญ่ในอดีต ได้แก่ เมืองนครชุม และเมืองซากังราว ดังนั้น จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว

อ่านต่อ...