โรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ - โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ - บ้านพักต่างอากาศที่เขาค้อ

โรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

     สำหรับนักท่องเที่ยว ที่กำลังมองหาโรงแรม ที่พัก รีสอร์ ห้องพักรายวัน ท่านไม่ต้อง เป็นกังวล เพราะ เราได้รวบรวม รายชื่อ ของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ตลอดจน ห้องเช่ารายวัน ไว้เป็นจำนวนมาก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โรงแรมบูรพา
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711155-9, 056-722631-2, 056-722634-7

2. โรงแรม ทิวไผ่
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-722701

3. โรงแรม ปิยะมิตร
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-791618

4. โรงแรม ช้างทอง
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-731634, 056-731874

5. โรงแรม บึงสามพัน
ประเภท โรงแรมบริการห้องพัก
ที่อยู่.: ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-731035, 056-732199, 056-732867, 056-732869, 056-732914

6. โรงแรม แดนเนรมิตร
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-761202

7. โรงแรม เพชรสยาม
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-731046

8. โรงแรม สยาม โฮเต็ล
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711301
โทรสาร.: 056-721551

9. โรงแรม ย่งอัน
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711331

10. โรงแรม เพชรบูรณ์ โฮเต็ล
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711119, 056-711348

11. บริษัท โฆษิต ฮิลล์ จำกัด ( โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ )
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 144 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-743642, 056-711050, 056-711293, 056-722371-2
โทรสาร.: 056-722370

12. ดิ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท
ประเภท ที่พัก รีสอร์ทมีบริการห้องพัก 140 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-750056-8

13. มรดกดอย รีสอร์ท
ประเภท บ้านพัก รีสอร์ท
ที่อยู่.: ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

14. เมาเทน พาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท
ประเภท ที่พัก รีสอร์ทมีบริการห้องพักและบ้านพัก
ที่อยู่.: ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-723897-9

15. เพชร โฮเต็ล
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-711275

16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่มสักณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ล
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-745021-8
โทรสาร.: 056-745029

17. เขาค้อรีสอร์ท
ประเภท ที่พัก รีสอร์ท
ที่อยู่.: ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-750071

18. บริษัท เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ จำกัด
ประเภท ที่พัก ห้องพัก
ที่อยู่.: ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์.: 056-71807

โรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ - โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ - บ้านพักต่างอากาศที่เขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขต ภาคเหนือตอนล่างของ ประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย มีการสันนิษฐานกันว่า เมืองเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่า “เมืองเพชรบุร” หรือ “พืชปุระ” สร้างมา 2 ยุคคือในสมัยที่ เมืองสุโขทัยยังเป็นราชธานี และในสมัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อ่านต่อ...