ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต - ความรู้เบื้องต้นในการเปิด ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต

ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

     ก่อนที่เราจะทำการเปิดร้านบนอินเตอร์เน็ต เรามารู้จักกับ การถือกำเนิดเกิดขึ้น ของอินเตอร์เน็ตกันก่อนว่า มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่ จะทำให้ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต ของเราเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

     อินเตอร์เน็ต ก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการเชื่อมโยง ข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นระบบเครือข่าย ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน จนก่อให้เกิดเป็นสังคม หรือเครือข่าย ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งในการเชื่อมโยง ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันนั้น จะใช้มาตรฐานที่เรียกกันว่า “มาตรฐาน ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)” ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อประโยชน์ ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีขอบเขต และเครือข่าย ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และทุกๆ ส่วนของมุมโลก

     เนื่องจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ต ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลาย และในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมดของโลก และมีแนวโน้มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มากขึ้นทุกวัน ทำเกิดเป็นช่องทาง การค้าขายสินค้าบนโลกออนไลน์ หรือที่เราเรียกกันว่า อี-คอมเมิร์ช ซึ่งการค้าขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต นับได้ว่าเป็นการค้า ที่ทุกคนมีสิทธิ์ เท่าเทียมเสมอภาคกัน และเป็นตลาดที่มีการค้าอย่างเสรี ที่สำคัญคุณยัง สามารถขายสินค้า หรือบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีวันหยุด จึงทำให้ การค้าขายบนอินเตอร์เน็ต ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต - ความรู้เบื้องต้นในการเปิด ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต

ร้านค้าออนไลน์

แน่นอนว่า ขณะนี้ อินเตอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาท กับการใช้ชีวิต ของคนเรามากขึ้นทุกๆ วัน จึงเป็นโอกาสที่ดี สำหรับผู้ที่มองเห็น ความเปลี่ยนแปลง และมองเห็นวิธี ในการที่จะทำให้ ธุรกิจต่างๆ ขยายตัวโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นตัวกลางที่จะทำให้ ร้านค้าออนไลน์ สินค้าและบริการ เป็นที่รู้จักไปทั่ว ทุกมุมโลก

อ่านต่อ...