กรุงเทพมหานคร – ท่องเที่ยวกรุงเทพ – ภาคกลาง

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

• กรุงเทพมหานคร
• จังหวัดกาญจนบุรี
• จังหวัดชัยนาท
• จังหวัดนครนายก
• จังหวัดนครปฐม
• จังหวัดนนทบุรี
• จังหวัดปทุมธานี
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• จังหวัดเพชรบุรี
• จังหวัดราชบุรี
• จังหวัดลพบุรี
• จังหวัดสมุทรปราการ
• จังหวัดสมุทรสงคราม
• จังหวัดสมุทรสาคร
• จังหวัดสระบุรี
• จังหวัดสิงห์บุรี
• จังหวัดสุพรรณบุรี
• จังหวัดอยุธยา
• จังหวัดอ่างทอง
• จังหวัดอุทัยธานี

 

line

กรุงเทพมหานครSponsored Links :

          กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยวที่ สำคัญของประเทศไทยอีกด้วย

          กรุงเทพฯ จะมีอีกชื่อหนึ่งที่คนสมัยก่อน มักเรียกกันนั่นก็คือ บางกอก เนื่องจากในภาษาอังกฤษนั้นจะเขียนว่า "Bangkok" ชื่อเต็มๆ ของกรุงเทพฯ คือ "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งเทวดา

          กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีประชากร หนาแน่นมากที่สุดของประเทศไทย โดยในปีพุทธศักราช 2553 มีประชากรมากถึง 5,701,394 คน เฉลี่ยมีคน อาศัยอยู่มากถึง 3,635.15 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร โดยกรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นเมืองที่ มีพื้นที่มากเป็นลำดับที่ 69 ของประเทศไทย (ข้อมูลสถิติจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

อาณาเขตกรุงเทพมหานคร

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

          สำหรับทางด้านการปกครอง กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็น เขตการปกครองพิเศษ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ ฯ

 

กรุงเทพมหานคร – ท่องเที่ยวกรุงเทพ – ภาคกลาง

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( กรุงเทพมหานคร – ท่องเที่ยวกรุงเทพ – ภาคกลาง )