จังหวัดนครนายก – แหล่งท่องเที่ยวนครนายก - ภาคกลาง

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

• กรุงเทพมหานคร
• จังหวัดกาญจนบุรี
• จังหวัดชัยนาท
• จังหวัดนครนายก
• จังหวัดนครปฐม
• จังหวัดนนทบุรี
• จังหวัดปทุมธานี
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• จังหวัดเพชรบุรี
• จังหวัดราชบุรี
• จังหวัดลพบุรี
• จังหวัดสมุทรปราการ
• จังหวัดสมุทรสงคราม
• จังหวัดสมุทรสาคร
• จังหวัดสระบุรี
• จังหวัดสิงห์บุรี
• จังหวัดสุพรรณบุรี
• จังหวัดอยุธยา
• จังหวัดอ่างทอง
• จังหวัดอุทัยธานี

 

line

จังหวัดนครนายกSponsored Links :

          จังหวัดนครนายก เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ใน ภาคกลาง ของประเทศไทย จังหวัดนครนายก นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 67 ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 1,326,250 ไร่ หรือประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญจังหวัดนครนายก ยังอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 107 กิโลเมตรเท่านั้น จึงมีการเปรียบจังหวัดนครนายก ว่าเป็นเมืองในฝันใกล้กรุง ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า "นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ"

          จังหวัดนครนายก มีการสันนิษฐานกันว่า น่าจะมีการก่อสร้างขึ้น ในสมัยทวารวดี เนื่องจากมีการค้นพบหลักฐาน ที่เป็นแนวกำแพงเนินดิน และสันคู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของศิลปะการก่อสร้าง สมัยทวารวดี

          ในอดีต จังหวัดนครนายก นับได้ว่าเป็นเมือง ที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง สมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก โดยมีชื่อเมืองว่า "บ้านนา"

          สภาพทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก จะเป็นที่ราบ จะมีพื้นที่ ที่เป็นภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือและตะวันออก ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของเขตติดต่อ กับจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่เขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ติดกับเทือกเขา ดงพญาเย็น ในตอนกลางและตอนใต ้ของจังหวัด จะเป็นที่ราบสามเหลี่ยม ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่ว่า "ที่ราบกรุงเทพฯ"

อาณาเขต ของจังหวัดนครนายก

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ มีพื้นทีติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

 

จังหวัดนครนายก – แหล่งท่องเที่ยวนครนายก - ภาคกลาง

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดนครนายก – แหล่งท่องเที่ยวนครนายก - ภาคกลาง )