พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา

          จังหวัด พระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกจังหวัด หนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ในภาคกลาง ของประเทศไทย โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีพื้นที่มากกว่า 2,556.64 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 63 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” โดยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานในฐานะ เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 417 ปี ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้วางรากฐาน การเมือง การปกครอง ตลอดจน สร้างศิลปะอารยธรรมของมวลมนุษยชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ อย่างมากมาย ที่สำคัญคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศให้ พื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกในวันที่ 13 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2534 สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ประชาชนชาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง

          ในอดีตนั้น พื้นที่ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีชื่อเสียงในฐานะเป็น อู่ข้าวอู่น้ำของไทย เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกข้าว ที่สำคัญของภาคกลาง ดังคำขวัญ ของจังหวัดที่ว่า “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา )