พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

• กรุงเทพมหานคร
• จังหวัดกาญจนบุรี
• จังหวัดชัยนาท
• จังหวัดนครนายก
• จังหวัดนครปฐม
• จังหวัดนนทบุรี
• จังหวัดปทุมธานี
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• จังหวัดเพชรบุรี
• จังหวัดราชบุรี
• จังหวัดลพบุรี
• จังหวัดสมุทรปราการ
• จังหวัดสมุทรสงคราม
• จังหวัดสมุทรสาคร
• จังหวัดสระบุรี
• จังหวัดสิงห์บุรี
• จังหวัดสุพรรณบุรี
• จังหวัดอยุธยา
• จังหวัดอ่างทอง
• จังหวัดอุทัยธานี

 

line

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด พระนครศรีอยุธยาSponsored Links :

          จังหวัด พระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกจังหวัด หนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ในภาคกลาง ของประเทศไทย โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีพื้นที่มากกว่า 2,556.64 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 63 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า" โดยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานในฐานะ เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 417 ปี ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้วางรากฐาน การเมือง การปกครอง ตลอดจน สร้างศิลปะอารยธรรมของมวลมนุษยชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ อย่างมากมาย ที่สำคัญคณะกรรมการ มรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศให้ พื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกในวันที่ 13 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2534 สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ประชาชนชาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง

          ในอดีตนั้น พื้นที่ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีชื่อเสียงในฐานะเป็น อู่ข้าวอู่น้ำของไทย เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกข้าว ที่สำคัญของภาคกลาง ดังคำขวัญ ของจังหวัดที่ว่า "ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา"

อาณาเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ทางด้านทิศเหนือของ พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง
  • ทางด้านทิศใต้ของ พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
  • ทางด้านทิศตะวันออกของ พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
  • ทางด้านทิศตะวันตกของ พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( พระนครศรีอยุธยา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา – โบราณวัตถุสมัยอยุธยา )