จังหวัดราชบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี – ตลาดน้ำราชบุรี

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

• กรุงเทพมหานคร
• จังหวัดกาญจนบุรี
• จังหวัดชัยนาท
• จังหวัดนครนายก
• จังหวัดนครปฐม
• จังหวัดนนทบุรี
• จังหวัดปทุมธานี
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• จังหวัดเพชรบุรี
• จังหวัดราชบุรี
• จังหวัดลพบุรี
• จังหวัดสมุทรปราการ
• จังหวัดสมุทรสงคราม
• จังหวัดสมุทรสาคร
• จังหวัดสระบุรี
• จังหวัดสิงห์บุรี
• จังหวัดสุพรรณบุรี
• จังหวัดอยุธยา
• จังหวัดอ่างทอง
• จังหวัดอุทัยธานี

 

line

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรีSponsored Links :

          จังหวัดราชบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ในส่วนของ ภาคกลาง ของประเทศไทย จังหวัดราชบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 42 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 5,196.462 ตารางกิโลเมตร

          จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้าน แหล่งผลิตโอ่งมังกร ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า "คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี"

          จังหวัดราชบุรี นับได้ว่าเป็นดินแดนแห่ง อารยธรรมลุ่มแม่น้ำกลอง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้เศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศไทย อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ได้บันทึกไว้ว่า จังหวัดราชบุรี เป็นหัวเมือง หรือเมืองหน้าด่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก ในแผ่นดินถิ่นสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะในราว พุทธศักราช 218 ที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของ แหล่งการค้าการปกครอง จึงทำให้เมืองราชบุรี มีชลชาติหลากหลายชาติพันธ์

 อาณาเขตของจังหวัดราชบุรี

  • ทิศเหนือ ของจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศใต้ ของจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันออก ของจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
  • ทิศตะวันตก ของจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศพม่า

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 

จังหวัดราชบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี – ตลาดน้ำราชบุรี

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดราชบุรี – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี – ตลาดน้ำราชบุรี )