สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา - เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

     จังหวัดฉะเชิงเทรา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่เรารู้จักกันดี ในชื่อว่า เมืองแปดริ้ว โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกของประเทศไทย และจังหวัดฉะเชิงเทรา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มี พื้นที่ติดต่อกับอาณาเขต ของกรุงเทพฯ

อ่านต่อ..

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน     เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน นับได้ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ ภาคตะวันออก ของประเทศไทย โดยเขต รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน มีพื้นที่มากกว่า 643,750 ไร่ หรือประมาณ 1,030 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ มากถึง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี อ่านต่อ>>

 

เขาหินซ้อนฉะเชิงเทรา     ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ตั้งอยู่ที่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 304 (สายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 53 ห่างจากกรุงเทพประมาณ 100 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วๆ ไปของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินที่มีขนาดต่างๆ มากมาย ทั้งก้อนใหญ่ และก้อนน้อย รูปทรงต่างๆ มากมายเรียงรายอยู่ ตามธรรมชาติ กับพื้นที่มากกว่า 1,869 ไร่  อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา - เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาใน

กรมป่าไม้ได้มีการสำรวจพื้นที่ และได้แต่งตั้งให้พื้นที่กว่า 643,750 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า นานาชนิดเป็น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาใน ในวันที่ 28 เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2520

อ่านต่อ...