สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี - เขาคิชกูฏ - หาดคุ้งวิมาน - แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

     จันทบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกของ ประเทศไทย จังหวัด จันทบุรี มีพื้นใหญ่เป็นอันดับที่ 33 ของพื้นที่ทั้งหมดใน ประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 6,338 ตารางกิโลเมตร จันทบุรี เป็นจังหวัด ที่มีลักษณะทางภูมิประเทศ ที่หลากหลาย ทั้ง พื้นที่ที่เป็นภูเขา มีป่าไม้ ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ตลอดจนที่ราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

อ่านต่อ..

 

เขาคิชกูฏจันทบุรี     เขาคิชกูฏจันทบุรี มีพื้นที่มากกว่า 58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,687 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี เขาคิชกูฏจันทบุรี ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2520 ลักษณะทางภูมิประเทศของ อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ ส่วนใหญ่มีสภาพเป็น ป่าดิบชื้น มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อ่านต่อ...

 

หาดคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี      หาดคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี นับได้ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดจันทบุรี เหมาะสำหรับเดินทางไป เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีลักษณะเป็น หาดทรายขาวสะอาด มีจุดชมวิวทิวทัศน์ ตั้งอยู่บนเนินเขา “จุดชมวิวเนินพญา” อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี - เขาคิชกูฏ - หาดคุ้งวิมาน - แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก

หาดคุ้งวิมาน

หาดคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ของจังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน เขตการปกครอง ของ ตำบลสนามไชย อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 28 กิโลเมตร

อ่านต่อ...