สถานที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี  - สถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี

     จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ทางภาคตะวันออก ของประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,762.362 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 44 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก เมื่อครั้ง ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี จะเห็นได้จากมีการค้นพบซาก ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ

อ่านต่อ..

 

โบราณสถานศรีมโหสถ  ปราจีนบุรี     โบราณสถานศรีมโหสถ ปราจีนบุรี มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ หมู่ 3 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งโบราณสถานศรีมโหสถ (เมืองอวัธยะปุระ) นับได้ว่าเป็น แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทางด้านประวัติศาสตร์ ทำให้เชื่อได้ว่าอดีตนั้น สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ เมืองโบราณ มีอายุกว่า 2200 ปีมาแล้ว อ่านต่อ>>

 

อุทยานแห่งชาติทับลาน     อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่อยู่ในเขต จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี อ.เสิงสาง ของ จังหวัดนครราชสีมา และ อ.นาดี ของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี  - สถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

โบราณสถานศรีมโหสถ

แหล่งโบราณสถานศรีมโหสถ ปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 742 ไร่ 2 งานกับอีก 25 ตารางวา โดยพื้นที่ทั่วบริเวณ แหล่งโบราณสถานศรีมโหสถ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 700 เมตร และมีความยาวมากถึง 1,550 เมตร

อ่านต่อ...