สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง - ทัวร์เกาะเสม็ด - น้ำตกเขาชะเมา - สถานที่เที่ยวภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง

     จังหวัดระยอง เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ของประเทศไทย จังหวัดระยอง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 57 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ ประเทศไทย อีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจาก ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม และมีชายฝั่ง ติดกับทะเลอ่าวไทย ทำให้การค้าการลงทุน  

อ่านต่อ..

 

เกาะเสม็ด – ที่พักเกาะเสม็ด     เกาะเสม็ด นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี เนื่องจาก เป็นเกาะที่อยู่ ห่างจากชายฝั่ง เพียงแค่ 6.5 กิโลเมตรเท่านั้น เกาะเสม็ดมีพื้นที่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ประมาณ 3,125 ไร่เศษ
อ่านต่อ...

 

น้ำตกเขาชะเมา – อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง     อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2518 และนับได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 13 ของประเทศไทย อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง - ทัวร์เกาะเสม็ด - น้ำตกเขาชะเมา - สถานที่เที่ยวภาคตะวันออก

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง นับได้ว่าเป็นเมือง ที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีการสันนิษฐานว่า เมืองระยอง ก่อตั้งขึ้นมา เมื่อประมาณสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา ช่วงที่ขอมเรืองอำนาจ เนื่องจากมีการ ค้นพบหลักฐานโบราณต่างๆ อาทิเช่น ศิลาแลง ฯลฯ

อ่านต่อ...