จังหวัดอำนาจเจริญ – โปรแกรมทัวร์จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคอีสาน

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดกาฬสินธุ์
• จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดชัยภูมิ
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดนครราชสีมา
• จังหวัดบุรีรัมย์
• จังหวัดบึงกาฬ
• จังหวัดมหาสารคาม
• จังหวัดมุกดาหาร
• จังหวัดยโสธร
• จังหวัดร้อยเอ็ด
• จังหวัดเลย
• จังหวัดศรีสะเกษ
• จังหวัดสกลนคร
• จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดหนองคาย
• จังหวัดหนองบัวลำภู
• จังหวัดอำนาจเจริญ
• จังหวัดอุดรธานี
• จังหวัดอุบลราชธานี

 

line

จังหวัดอำนาจเจริญSponsored Links :

          จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ทาง ภาคอีสานตอนล่าง ของประเทศไทย ซึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ นับได้ว่าเป็น จังหวัด น้องใหม่ แต่ไม่ล่าสุด โดย อำนาจเจริญ ที่ได้แยกตัวออกจาก จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอำนาจเจริญ เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นจังหวัดในลำดับที่ 76 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2536

          จังหวัดอำนาจเจริญ นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็น อันดับที่ 60 ของ จังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 3,161.248 ตารางกิโลเมตร

          ในอดีตนั้นอำนาจเจริญ เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากอีกเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคแห่งนี้ โดยสมัยนั้นเมืองอำนาจเจริญ ได้ขึ้นตรงต่อการปกครองของ นครเขมราฐ ก่อนที่จะมาขึ้นต่องเมืองอุบลราชธานี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่ถูกขนานนามว่า "แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ" ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า "พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม"

          จังหวัดอำนาจเจริญได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอลืออำนาจ

อาณาเขต จังหวัดอำนาจเจริญ 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

 

จังหวัดอำนาจเจริญ – โปรแกรมทัวร์จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคอีสาน

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดอำนาจเจริญ – โปรแกรมทัวร์จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคอีสาน )