จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดกาฬสินธุ์
• จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดชัยภูมิ
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดนครราชสีมา
• จังหวัดบุรีรัมย์
• จังหวัดบึงกาฬ
• จังหวัดมหาสารคาม
• จังหวัดมุกดาหาร
• จังหวัดยโสธร
• จังหวัดร้อยเอ็ด
• จังหวัดเลย
• จังหวัดศรีสะเกษ
• จังหวัดสกลนคร
• จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดหนองคาย
• จังหวัดหนองบัวลำภู
• จังหวัดอำนาจเจริญ
• จังหวัดอุดรธานี
• จังหวัดอุบลราชธานี

 

line

จังหวัดมุกดาหารSponsored Links :

          จังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 51 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่ มากกว่า 4,339.83 ตารางกิโลเมตร

          ลักษณะทางภูมิภาคของจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นับเป็นจังหวัดชายแดน ระหว่างประเทศไทย กับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี แม่น้ำโขง ทอดยาว เป็นเส้นกันพรมแดน โดยลักษณะทางด้านทิศตะวันออก ของ จังหวัดมุกดาหาร นั้น จะเป็นที่ราบสลับป่าไม้ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะเป็นผืนป่า บนเทือกเขาภูพาน

          ในอดีตนั้น จังหวัดมุกดาหาร จะขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ มณฑลอุดร จนได้มีการปรับปรุง การปกครองในปีพุทธศักราช 2450 โดยมณฑลอุดร ได้มีฐานะเป็นจังหวัด จึงได้ยุบเมืองมุกดาหารเป็น อำเภอมุกดาหาร อยู่ใน เขตการปกครองของจังหวัดนครพนม จนกระทั้ง ในปีพุทธศักราช 2525 ได้ออกพระราชบัญญัติ จัดตั้งอำเภอมุกดาหาร เป็นจังหวัดมุกดาหาร จึงนับได้ว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดลำดับที่ 73 ของประเทศไทย โดยได้แบ่ง การปกครองออกเป็น 7 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง

อาณาเขตของจังหวัดมุกดาหาร 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกันพรมแดน
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

 

จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน )