จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน

จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน

จังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 51 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่ มากกว่า 4,339.83 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะทางภูมิภาคของจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นับเป็นจังหวัดชายแดน ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี แม่น้ำโขง ทอดยาวเป็นเส้นกันพรมแดน โดยลักษณะทางด้านทิศตะวันออก ของ จังหวัดมุกดาหาร นั้น จะเป็นที่ราบสลับป่าไม้ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะเป็นผืนป่าบนเทือกเขาภูพาน

ในอดีตนั้น จังหวัดมุกดาหาร จะขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลอุดร จนได้มีการปรับปรุง การปกครองในปีพุทธศักราช 2450 โดยมณฑลอุดร ได้มีฐานะเป็นจังหวัด จึงได้ยุบเมืองมุกดาหารเป็น อำเภอมุกดาหาร อยู่ใน เขตการปกครองของจังหวัดนครพนม จนกระทั้งในปีพุทธศักราช 2525 ได้ออกพระราชบัญญัติ จัดตั้งอำเภอมุกดาหารเป็นจังหวัดมุกดาหาร จึงนับได้ว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดลำดับที่ 73 ของประเทศไทย โดยได้แบ่ง การปกครองออกเป็น 7 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกันพรมแดน
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( จังหวัดมุกดาหาร – แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร – เส้นทางท่องเที่ยวอีสาน )