พระธาตุพนม – ความเป็นมา งานนมัสการองค์พระธาตุพนม – แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดกาฬสินธุ์
• จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดชัยภูมิ
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดนครราชสีมา
• จังหวัดบุรีรัมย์
• จังหวัดบึงกาฬ
• จังหวัดมหาสารคาม
• จังหวัดมุกดาหาร
• จังหวัดยโสธร
• จังหวัดร้อยเอ็ด
• จังหวัดเลย
• จังหวัดศรีสะเกษ
• จังหวัดสกลนคร
• จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดหนองคาย
• จังหวัดหนองบัวลำภู
• จังหวัดอำนาจเจริญ
• จังหวัดอุดรธานี
• จังหวัดอุบลราชธานี

 

line

พระธาตุพนม – แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมSponsored Links :

          พระธาตุพนม นับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดนครพนม อีกทั้งทางจังหวัดนครพนม ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวนิยม เดินทางมาท่องเที่ยว ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นจำนวนมากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประชาชนชาวลาว และประชาชนชาวจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มีพื้นที่ตั้งอยู่ ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม

          ความสำคัญของพระธาตุพนม เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระธาตุ เป็นเจดีย์ทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 12.33 เมตร มีความสูง 53.6 เมตร ในวันเพ็ญเดือน 3 จนกระทั้งถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆปี จะมีงานประจำปีของทาง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการ นมัสการพระธาตุพนม อันเป็นที่สักการะ ของประชาชนชาวนครพนม และชาวลาว ฝั่งแม่น้ำโขง

          วัดพระธาตุพนม เป็นวัดวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ซึ่งประชาชนชาวไทย นับถือว่า เป็นสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครั้งถึงคราวพระราชพิธีราชาภิเษก ทุกรัชการมา ต้องมีการน้ำเอาน้ำ จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปร่วมพิธีด้วย และเมื่อถึงประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นไม้ ทอง ต้นไม้เงิน น้ำอบ และผ้าคลุม ส่งไปนมัสการ องค์พระธาตุพนม เป็นประจำทุกๆ ปีและถึงเทศการเข้าปุ ริมพรรษา ก็ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาในทุกๆ ปี

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 

พระธาตุพนม – ความเป็นมา งานนมัสการองค์พระธาตุพนม – แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( พระธาตุพนม – ความเป็นมา งานนมัสการองค์พระธาตุพนม – แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม )