จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – วัดในจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – วัดในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – วัดในจังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – วัดในจังหวัดร้อยเอ็ด

          จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 23 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่

          ในอดีตนั้นจังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง มาก เมื่อครั้งก่อนประวัติศาสตร์ ได้มีการปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร (เมืองร้อยเอ็ดประตู) ในตำนานเล่าว่าเมืองนี้เป็นเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก และที่สำคัญมีเมืองขึ้นมากถึง 101 เมือง จึงเป็นเหตุ ให้มีการ เรียกชื่อเมืองว่าเมืองร้อยเอ็ด มาจนถึงทุกวันนี้

          ลักษณะทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ซึ่งโดยเฉลี่ยสูงกว่า ระดับน้ำทะเลประมาณ 120 – 160 เมตร ทางตอนเหนือ จะติดต่อกับเทือกเขาภูพาน ทางตอนกลางของจังหวัด จะมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น ส่วนทางตอนใต้ของจังหวัด จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำสาขาต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำชี แม่น้ำพลับพลา แม่น้ำเตา เป็นต้น อีกทั้งยังมีพื้นที่ประมาณ 80,000 ไร่ซึ่งเป็นที่ราบต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ถูกเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – วัดในจังหวัดร้อยเอ็ด )