จังหวัดสกลนคร – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร – งานกาชาดสกลนคร – ราชภัฏสกลนคร

จังหวัดสกลนคร – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร – งานกาชาดสกลนคร – ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร – งานกาชาดสกลนคร – ราชภัฏสกลนคร
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

จังหวัดสกลนคร – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร – งานกาชาดสกลนคร – ราชภัฏสกลนคร

          จังหวัดสกลนคร เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ของประเทศไทย โดยจังหวัดสกลนคร นั้นจะอยู่ในส่วนของภาคอีสานตอนบน กับพื้นที่มากกว่า 9,605.764 ตารางกิโลเมตร จึงนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็น อันดับที่ 19 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย

          จังหวัดสกลนคร นับได้ว่าเป็นอีกจังหวัด หนึ่งใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งอารยธรรม และมีความเจริญรุ่งเรือง ของพุทธศาสนา ดังคำขวัญของ จังหวัดที่ว่า “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

          ในอดีตนั้น เมืองสกลนคร จะอยู่ในอาณาจักรโคตรบูรณ์ โดยมีชื่อเมืองเดิมว่า “เมืองหนองหารหลวง” ปกครองโดยขุนขอมราชบุตร เจ้าเมืองอินทปัฐนคร ได้เกณฑ์ไพร่พล จากเขมรมา สร้างบ้านเมืองขึ้นที่ริมหนองหารหลวง ในบริเวณ ท่านางอาบ ซึ่งปัจจุบัน มีชื่อเรียกกันว่าท่าศาลา อำเภอโคกศรีสุพรรณ และ ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ เมืองสกลทวาปี อยู่ในการปกครองของกรุงสยาม จนกระทั่งในราว พระพุทธศักราช 2389 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลนคร” มาจนถึงปัจจุบัน

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( จังหวัดสกลนคร – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร – งานกาชาดสกลนคร – ราชภัฏสกลนคร )