ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ - วนอุทยานพนมสวาย - ปราสาทบ้านไพล

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดกาฬสินธุ์
• จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดชัยภูมิ
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดนครราชสีมา
• จังหวัดบุรีรัมย์
• จังหวัดบึงกาฬ
• จังหวัดมหาสารคาม
• จังหวัดมุกดาหาร
• จังหวัดยโสธร
• จังหวัดร้อยเอ็ด
• จังหวัดเลย
• จังหวัดศรีสะเกษ
• จังหวัดสกลนคร
• จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดหนองคาย
• จังหวัดหนองบัวลำภู
• จังหวัดอำนาจเจริญ
• จังหวัดอุดรธานี
• จังหวัดอุบลราชธานี

 

line

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์Sponsored Links :

          จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทางภาคอีสานตอนล่าง (อีสานใต้) โดย จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ มากกว่า 8,124.056 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่า เป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็น อันดับที่ 24 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์ และมีร่องรอย ความเจริญรุ่งเรือง ในเมื่อครั้งอดีต จากการปรากฏ ปราสาทขอมอยู่หลายแห่ง อ่านต่อ>>

 

 

วนอุทยานพนมสวายวนอุทยานพนมสวาย มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอเมือง และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กับพื้นที่มากกว่า 2,475 ไร่ และได้รับการ ประกาศให้เป็น วนอุทยานจาก กรมป่าไม้ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2527 ชาวจังหวัดสุรินทร์ ถือว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่แสวงบุญ โดยการเดิน ขึ้นไปยัง บนยอดเขา ในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 อ่านต่อ>>

 

 

ปราสาทบ้านไพลปราสาทบ้านไพล นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่ง ปราสาทบ้านไพร นั้นสันนิษฐานกันว่า น่าจะ สร้างขึ้นในราว สมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 17 มีลักษณะของ การก่อสร้าง เป็นปราสาทศิลปะบาปวน เป็นศาสนสถานแบบศิลปะขอม โดย  ปราสาทบ้านไพล หรือ วัดโคกปราสาท มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขนการปกครองของ บ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ>>

 

 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ - วนอุทยานพนมสวาย - ปราสาทบ้านไพล

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ - วนอุทยานพนมสวาย - ปราสาทบ้านไพล )