พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี – แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดกาฬสินธุ์
• จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดชัยภูมิ
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดนครราชสีมา
• จังหวัดบุรีรัมย์
• จังหวัดบึงกาฬ
• จังหวัดมหาสารคาม
• จังหวัดมุกดาหาร
• จังหวัดยโสธร
• จังหวัดร้อยเอ็ด
• จังหวัดเลย
• จังหวัดศรีสะเกษ
• จังหวัดสกลนคร
• จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดหนองคาย
• จังหวัดหนองบัวลำภู
• จังหวัดอำนาจเจริญ
• จังหวัดอุดรธานี
• จังหวัดอุบลราชธานี

 

line

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีSponsored Links :

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี ที่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักโบราณคดี ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวและ ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ใน พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติบ้านเชียง กันอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ ได้มีการค้นพบ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นถึง ศิลปะการดำรงชีวิต ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ ของมนุษย์ก่อน ประวัติศาสตร์ อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะต่างๆ ทั้งเครื่องมือและเครื่องใช้ ที่ฝังรวมอยู่กับศพ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขต การปกครองของ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่เศษ และด้วยเหตุผลที่ว่าสถานที่แห่งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ ก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1,822-4,600 ปี ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้ตกทอดมาให้คนรุ่นหลังได้ ศึกษาค้นคว้า จึงทำให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ได้เป็นที่ยอมรับจาก คณะกรรมการมรดกโลก (องค์การยูเนสโก (Unesco))ให้ขึ้นบัญชี สถานที่แห่งนี้เป็น "แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง" และนับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนับ เป็นมรดกโลกอันดับที่ 359 ในเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2535

          นักท่องเที่ยว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320 หมายเลขโทรศัพท์ 042-208340-41

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี – แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี – แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน )