แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ – พระธาตุก่องข้าวน้อย – จังหวัดยโสธร

แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ – พระธาตุก่องข้าวน้อย – จังหวัดยโสธร แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ – พระธาตุก่องข้าวน้อย – จังหวัดยโสธร
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ – พระธาตุก่องข้าวน้อย

แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ – พระธาตุก่องข้าวน้อย – จังหวัดยโสธร

          แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ จากเรื่องเล่าที่ เกี่ยวพันธ์กับพระพุทธศาสนา มาเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งนา ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จึงทำให้พระธาตุกล่องข้าวน้อย ชาวบ้านในจังหวัดยโสธร ให้ความเคารพนับถือ ว่าพระธาตุกล่องข้าวน้อยมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นอย่างมาก จากปากต่อปาก ทำให้พระธาตุกล่องข้าวน้อย เป็นที่สนใจของชาวบ้าน ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่ได้ผ่านมายัง จังหวัดยโสธร ต่างก็ต้องการเดินทาง มาขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง ทางจังหวัดยโสธร จึงได้จัดให้พระธาตุก่องข้าวน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ ของจังหวัด

          พระธาตุก่องข้าวน้อย มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าสมัยของ สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 23 – 25 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในบริเวณของ วัดพระธาตุก่องข้าวน้อย ซึ่งในครั้งอดีตนั้นที่แห่งนี้เป็นทุ่งนา ลักษณะของเจดีย์ มีความแปลกจากเจดีย์ทั่วๆไป ที่เราเคยเห็นคือ เป็นก่องข้าว องค์พระธาต ุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สาม ฐานขององค์พระธาตุ เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้างด้านละ 2 เมตร ก่อสูงประมาณ 1 เมตร ที่บริเวณหลังพระธาตุ มีพระพุทธรูปอยู่ หนึ่งองค์ ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ในช่วงระหว่างเดือนห้า หรือประมาณเดือนเมษายน จะมีคนนิยมมา สรงน้ำ และปิดทองพระ

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุ – พระธาตุก่องข้าวน้อย – จังหวัดยโสธร )