จังหวัดยโสธร – ที่สำคัญจังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน

จังหวัดยโสธร – ที่สำคัญจังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน จังหวัดยโสธร – ที่สำคัญจังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

จังหวัดยโสธร – สถานที่สำคัญจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร – ที่สำคัญจังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน

          จังหวัดยโสธร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ของประเทศไทย โดยจังหวัดยโสธร นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 54 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,161.664 ตารางกิโลเมตร

          จังหวัดยโสธรนั้น เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมือง โดยเฉพาะงานบุญบั้งไฟ ดังคำขวัญของ จังหวัดยโสธร ที่ว่า “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

          เมื่อครั้งอดีต เมืองยโสธรมีชื่อเรียกว่า “บ้านสิงห์ท่า” หรือ “เมือง สิงห์ท่า” จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองสิงห์ท่า ขึ้นเป็น “เมืองยโสธร”

          อดีตนั้นเมืองยโสธร มีฐานะเป็น อำเภอหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ให้แยกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอยโสธร อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเลิงนกทา อำเภป่าติ้ว และอำเภอกุดชุด และรวมอำเภอที่ได้แยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ให้รวมกันเป็นจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2515 เป็นต้นไป จึงนับได้ว่าจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดลำดับที่ 71 ของประเทศไทย

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( จังหวัดยโสธร – ที่สำคัญจังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน )