จังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดกาฬสินธุ์
• จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดชัยภูมิ
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดนครราชสีมา
• จังหวัดบุรีรัมย์
• จังหวัดบึงกาฬ
• จังหวัดมหาสารคาม
• จังหวัดมุกดาหาร
• จังหวัดยโสธร
• จังหวัดร้อยเอ็ด
• จังหวัดเลย
• จังหวัดศรีสะเกษ
• จังหวัดสกลนคร
• จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดหนองคาย
• จังหวัดหนองบัวลำภู
• จังหวัดอำนาจเจริญ
• จังหวัดอุดรธานี
• จังหวัดอุบลราชธานี

 

line

ท่องเทีทยว จังหวัดยโสธรSponsored Links :

          จังหวัดยโสธร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ของประเทศไทย โดยจังหวัดยโสธร นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 54 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,161.664 ตารางกิโลเมตร

          จังหวัดยโสธรนั้น เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมือง โดยเฉพาะงานบุญบั้งไฟ ดังคำขวัญของ จังหวัดยโสธร ที่ว่า "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"

          เมื่อครั้งอดีต เมืองยโสธรมีชื่อเรียกว่า "บ้านสิงห์ท่า" หรือ "เมือง สิงห์ท่า" จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองสิงห์ท่า ขึ้นเป็น "เมืองยโสธร"

          อดีตนั้นเมืองยโสธร มีฐานะเป็น อำเภอหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ให้แยกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอยโสธร อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเลิงนกทา อำเภป่าติ้ว และอำเภอกุดชุด และรวมอำเภอที่ได้แยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ให้รวมกันเป็นจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2515 เป็นต้นไป จึงนับได้ว่าจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดลำดับที่ 71 ของประเทศไทย

อาณาเขตของจังหวัดยโสธร 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

 

จังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดยโสธร – เที่ยวเมืองไทย – ภาคอีสาน )