สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

 

     จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 315 เมตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ใหญ่จังหวัดหนึ่ง ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 20,107.057 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจาก จังหวัดนครราชสีมา

 

     อาณาเขตของ จังหวัดเชียงใหม่

  • ทิศเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า
  • ทิศใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก ของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันตก ของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

     สภาพอากาศ โดยทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ จะมีภูมิอากาศ ที่ค่อนข้างหนาวเย็น ตลอดทั้งปี อีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอยู่มากมาย จึงทำให้ นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดเชียงใหม่ กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ทางจังหวัด มีรายได้จากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปีละหลายร้อย หลายพันล้านบาทเลยที่เดียว

 

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่น่าสนใจ เช่น

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

ดอยสุเทพ

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ของ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในลำดับที่ 24 ของประเทศไทยในวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2523 โดยมีพื้นที่มากกว่า 263 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่สูงที่สุดของอุทยานฯ คือดอยปุย

อ่านต่อ...