อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

 

     อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 ดอยอินทนนท์ เป็นดอยที่มีความสูงที่สุด ของเทือกเขาทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงมากกว่า 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ ดอยอินทนนท์ มีสภาพภูมิอากาศที่ หนาวเย็นตลอดทั้งปี

     สภาพทางภูมิประเทศ ของอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ พื้นที่สวนใหญ่ จะประกอบไปด้วย ภูเขาที่มีความสลับซับซ้อน และเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นต้นกำเนิด ของแม่น้ำต่างๆ รวมถึงแม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ส่งน้ำเข้าสู่เขื่อนภูมิพล

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์  

  • ยอด ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงสุด ของประเทศไทย จึงมีอากาศที่หนาวเย็นมาก
  • น้ำตกแม่ยะ เป็นสถานที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก น้ำตกแม่ยะ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และเป็นน้ำตกที่มี ขนาดใหญ่ มีโขดหิน เป็นชั้นๆ จึงเหมาะเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก ที่สำคัญมี ศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ น้ำตกแม่ยะด้วย
  • น้ำตกวชิรธาร เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ชอบ การเดินเท้า การพจญภัย ต่างๆ เนื่องจาก นักท่องเที่ยว ต้องเดินเท้าเข้าไป ประมาณ 350 เมตร
  • โครงการหลวงดอยอินทนนท์ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการ ส่งเสริมอาชีพ ทางด้านการเกษตรกรรม ส่งเสริมการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถ เดินเที่ยวชม แปลงปลูกดอกไม้ ของชาวเขาได้อีกด้วย มีดอกไม้ มากมายหลายชนิด เช่น เบญจมาศ คาร์เนชั่น ฯลฯ
  • น้ำตกแม่กลาง
  • น้ำตกสิริภูมิ

     นักท่องเที่ยวสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ หมายเลขโทรศัพท์ 579-5734, 579-7223

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดเชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสถานที่ ที่เหมาะสำหรับการเดินทาง มาท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสกับชีวิตสัตว์ต่างๆ ที่มีมากกว่า 7,000 ตัว ในพื้นที่ท่ามกลางขุนเขา สวนสัตว์เชียงใหม่ มีพื้นที่มากกว่า 531 ไร่

อ่านต่อ...