อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ

 

     อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ของ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในลำดับที่ 24 ของประเทศไทยในวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2523 โดยมีพื้นที่มากกว่า 263 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่สูงที่สุดของอุทยานฯ คือดอยปุย

     สภาพทางภูมิประเทศของ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ พื้นที่โดยส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขา ที่มีความสลับซับซ้อน และมีสภาพของป่าไม้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ มีลักษณะอากาศเย็น ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ ในระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมีอุณหภูมิที่ หนาวจัดเฉลี่ย อุณหภูมิอยู่ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส และเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ  

  • วัดพระบรมธาตุ ดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานที่ มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดเชียงใหม่ และที่แห่งนี้ถ้าหากนักท่องเที่ยว คนไหนที่เดินทางมา ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไม่ได้มา นมัสการพระบรมธาตุ ดอยสุเทพ ก็แสดงว่ายังไม่ได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
  • ยอดดอยปุย ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ อุทยานฯ มีบริเวณสำหรับให้ นักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์ พักแรมค้างคืนด้วย
  • น้ำตกมฑาธาร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีสถานที่สำหรับ ลงเล่นน้ำ
  • หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ของชาวบ้าน และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
  • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
  • อนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัย

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

ดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 ดอยอินทนนท์ เป็นดอยที่มีความสูงที่สุด ของเทือกเขา ทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงมากกว่า 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ ดอยอินทนนท์ มีสภาพภูมิอากาศที่ หนาวเย็นตลอดทั้งปี

อ่านต่อ...