สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์  -  ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

     จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่อยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 315 เมตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ใหญ่จังหวัดหนึ่ง ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 20,107.057 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจาก จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ     อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยว แห่งหนึ่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในลำดับที่ 24 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2523 โดยมีพื้นที่มากกว่า 263 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่สูงที่สุด ของอุทยานฯ คือดอยปุย  อ่านต่อ...

 

สวนสัตว์เชียงใหม     สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสถานที่ ที่เหมาะสำหรับ การเดินทาง มาท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสกับชีวิตสัตว์ต่างๆ ที่มีมากกว่า 7,000 ตัว ในพื้นที่ท่ามกลางขุนเขา โดย สวนสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด มากกว่า 531 ไร่ อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์      อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 ดอยอินทนนท์ เป็นดอยที่มีความสูงที่สุด ของเทือกเ ขาทั้งหมดใน ประเทศไทย ซึ่งมีความสูงมากกว่า 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ ดอยอินทนนท์ มีสภาพภูมิอากาศที่ หนาวเย็นตลอดทั้งปี อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์  -  ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ดอยอินทนนท์

สภาพทางภูมิประเทศ ของอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ พื้นที่สวนใหญ่ จะประกอบไปด้วย ภูเขาที่มีความสลับซับซ้อน และเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นต้นกำเนิด ของแม่น้ำต่างๆ รวมถึงแม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ส่งน้ำเข้าสู่เขื่อนภูมิพล

อ่านต่อ...