จังหวัดเชียงราย - สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

 

     จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุด ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ ของจังหวัดเชียงราย จะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง และสลับซับซ้อนเป็นป่าไม้ เนื่องจาก จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ เป็นเทือกเขาสูง จึงทำให้อากาศ ค่อนข้างหนาวเย็น

     จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 12 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย

อาณาเขตของจังหวัดเชียงราย 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

     

     จังหวัดเชียงราย จะเป็นจังหวัดที่ คนไทยรู้จักกันดีในชื่อที่ว่า "สามเหลี่ยมทองคำ" เนื่องจากมีพื้นที่เป็นเขตติดต่อกัน สามประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศได้เป็นอย่างดี และเป็นจังหวัดที่ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว มากเป็นอันดับ ต้นของประเทศ

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของ จังหวัดเชียงราย 

  • สามเหลี่ยมทองคำ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สามารถนั่งเรือชมบรรยากาศ และสามารถมองเห็น ประเทศเพื่อนบ้าน ของไทยได้ชัดเจน
  • พระธาตุดอยตุง เป็นศิลปะการก่อสร้างด้วย ศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้สิบสอง
  • ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก และดูพระอาทิตย์ขึ้นใน ตอนเช้า ที่สวยงาม
  • วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่ประชาชนให้ความเคารพ และเป็นวัดที่มีความสวยงาม พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมา จังหวัดเชียงราย ไม่ควรพลาดการเดิน ทางมาทำบุญ และพักผ่อนที่วัดแห่งนี้
  • โรงแรมในเชียงราย
จังหวัดเชียงราย - สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะโบสถ์ เปรียงเสมือนสวรรค์ วิมานบนดินที่มนุษย์ อย่างเราๆ ก็สามารถมาสัมผัสได้ และที่สำคัญวัดร่องขุ่น เป็นศิลปะ ฝีมือของคนไทย โดยอาจารเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบ และก่อสร้าง แนวคิดในการสร้างวัดร่องขุ่น ก็เป็นการจำลอง ให้วัดเหมือนกับ เมืองสวรรค์ ที่มนุษย์จะสามารถสัมผัสได้ ในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่

อ่านต่อ...