สามเหลี่ยมทองคำ - สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ - จังหวัดเชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำ

 

     สามเหลี่ยมทองคำ หรือสบรวก ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ของประเทศไทย บริเวณพื้นที่ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นที่บรรจบกันของ แม่น้ำโขง และแม่น้ำรวก เหตุที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคำ คือพื้นที่ตรงนี้เป็น เขตติดต่อของสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสหภาพพม่า และประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

     ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของ สามเหลี่ยมทองคำ จะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน

     สมัยก่อน สบรวก หรือสามเหลี่ยมทองคำ เป็นสถานที่มีการค้าฝิ่น ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ของพ่อค้าฝิ่น เป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนกัน โดยใช้ทองทำ อีกทั้งในบริเวณนี้มีทัศนียภาพ ที่สวยงาม หลายคน ที่เดินทางมาไม่ได้ มาซื้อขายฝิ่น เพียงอย่างเดียว แต่ได้พาลูกเมีย มาท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนด้วย จึงทำให้เป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลาย ภายหลังเมื่อรัฐบาล ได้มีการปราบปราม การค้าฝิ่น และสิ่งเสพติดอย่าง จริงจังทำให้ไม่มี การค้าขายฝิ่น ต่อมาในปัจจุบัน ได้พัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยว มากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดเลยทีเดียว

     ส่วนหนึ่ง ของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ที่สามเหลี่ยมทองคำ มักจะนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ ของแม่น้ำโขง สัมผัสกับกลิ่นอายของ วัฒนธรรมล้านนา บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ จะสามารถมองเห็น บ้านเรือนของหมู่บ้าน ในประเทศ เพื่อนบ้านของเราได้อีกด้วย และที่สำคัญ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี

 

จังหวัดเชียงราย