สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ภาคเหนือ

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

 

     วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดเชียงราย ภูชี้ฟ้าเป็นส่วนหนึ่งใน เทือกเขาดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขา ที่มีความสูงที่สุด มีความสูงกว่า 1,627 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดเด่นของ วนอุทยานภูชี้ฟ้า คือบริเวณที่เป็นหน้าผาสูง ทางด้านที่ติดกับ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยบริเวณนี้ จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด และเป็นบริเวณ ที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยนักท่องเที่ยว ส่วนมากที่เดินทาง มาท่องเที่ยว วนอุทยานภูชี้ฟ้า จะพักค้างแรมด้วย เพื่อที่จะได้เดินทางไปชมวิว ที่จุดชมวิว ในช่วงเวลาเช้าตรู่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวในยามเช้า ชมทะเลหมอกจะสวยงามมาก

     ลักษณะทางภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูชี้ฟ้า จะมีความสูง และลาดชัน โดยเฉลี่ยประมาณ สี่สิบเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของ เทือกเขาดอยผาหม่น สภาพภูมิอากาศของ วนอุทยานภูชี้ฟ้า จึงมี อากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็น

     หากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทาง มาท่องเที่ยวเพื่อพักแรมที่ วนอุทยานภูชี้ฟ้า ต้องเตรียมอาหารและเต็นท์ ไปเอง ทางที่ทำการ วนอุทยานภูชี้ฟ้า ไม่มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่จะจัดสถานที่ พร้อมกับห้องสุขา ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะพักแรม ให้ติดต่อใช้สถานที่ ได้ที่ สำนักบริหารจัดการ ในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-714914

 

จังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ภาคเหนือ

สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ หรือสบรวก ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ของประเทศไทย บริเวณพื้นที่ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นที่บรรจบกันขอ งแม่น้ำโขง และแม่น้ำรวก เหตุที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคำ คือพื้นที่ตรงนี้เป็น เขตติดต่อของสามประเทศ

อ่านต่อ...