สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ - วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

 

     วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะโบสถ์ เปรียงเสมือนสวรรค์ วิมานบนดินที่มนุษย์ อย่างเราๆ ก็สามารถมาสัมผัสได้ และที่สำคัญวัดร่องขุ่น เป็นศิลปะ ฝีมือของคนไทย โดยอาจารเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบ และก่อสร้าง แนวคิดในการสร้างวัดร่องขุ่น ก็เป็นการจำลอง ให้วัดเหมือนกับ เมืองสวรรค์ ที่มนุษย์จะสามารถสัมผัสได้ ในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่

     หากใครได้มีโอกาส เดินทางไป สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ลองแวะชม ความงามวิจิตรพิสดาร ของวัดร่องขุ่นได้ เพราะ วัดร่องขุ่น เป็นสุดยอด งานศิลปะที่มีความแปลกตา เป็นงานศิลปะ ที่มีการผสมผสาน วัฒนธรรมล้านนา ได้อย่างกลมกลืน ทั้งงาน จิตรกรรมฝาผนัง ที่มีขนาดใหญ่ ลวดลายของปูนปั้น ฯลฯ

     สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่า มาทำบุญที่ วัดร่องขุ่น สามารถเดินทาง ใช้เส้นทางถนนสายเชียงราย – กรุงเทพฯ ทางเข้า วัดร่องขุ่น จะอยู่ที่ตรงหลัก กิโลเมตร ที่ 816 ถนนพลหลโยธิน ห่างจาก ตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 13 กิโลเมตร

     วัดร่องขุ่น นักท่องเที่ยว สามารถเดินทาง มาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทางวัดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 6.30 – 18.30 น. ทุกวัน แต่สำหรับ ห้องแสดงภาพ ประติมากรรม ทางวัดร่องขุ่น เปิดให้ประชาชนเข้าชม ในวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.30 น. ในวันหยุดราชการ และวันเสาร์ อาทิตย์ เปิดให้เข้าชม ในเวลา 8.00 – 18.00 น.

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-673579

 

จังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ - วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วนอุทยานภูชี้ฟ้า

วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดเชียงราย ภูชี้ฟ้าเป็นส่วนหนึ่ง ในเทือกเขาดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขา ที่มีความสูงที่สุด มีความสูงกว่า 1,627 เมตร

อ่านต่อ...