สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - สามเหลี่ยมทองคำ - ภูชี้ฟ้า - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

 

     จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุด ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ ของจังหวัดเชียงราย จะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง และสลับซับซ้อนเป็นป่าไม้ เนื่องจาก จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ เป็นเทือกเขาสูง

อ่านต่อ..

 

สามเหลี่ยมทองคำ     สามเหลี่ยมทองคำ หรือสบรวก ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ของประเทศไทย บริเวณพื้นที่ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นที่บรรจบ กันของแม่น้ำโขง และแม่น้ำรวก เหตุที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำ คือพื้นที่ตรงนี้เป็น เขตติดต่อของสามประเทศ อ่านต่อ...

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - ภูชี้ฟ้า     วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ที่สำคัญ ภูชี้ฟ้า เป็นส่วนหนึ่ง ในเทือกเขาดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขา ที่มีความสูงที่สุด มีความสูงกว่า 1,627 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดเด่นของ วนอุทยานภูชี้ฟ้า คือบริเวณที่เป็นหน้าผาสูง ทางด้านที่ติดกับ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว อ่านต่อ...

 

วัดร่องขุ่น     วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะโบสถ์ เปรียงเสมือนสวรรค์ วิมานบนดินที่มนุษย์ อย่างเราๆ ก็สามารถ มาสัมผัสได้ และที่สำคัญวัดร่องขุ่น เป็นศิลปะ ฝีมือของคนไทย โดยอาจารเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง แนวคิดในการสร้างวัดร่องขุ่น ก็เป็นการจำลอง ให้วัดเหมือนกับ เมืองสวรรค์ ที่มนุษย์จะสามารถสัมผัสได้ ในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - สามเหลี่ยมทองคำ - ภูชี้ฟ้า - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

วนอุทยานภูชี้ฟ้า

วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดเชียงราย ภูชี้ฟ้าเป็นส่วนหนึ่ง ในเทือกเขาดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขา ที่มีความสูงที่สุด มีความสูงกว่า 1,627 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดเด่นของ วนอุทยานภูชี้ฟ้า คือบริเวณที่เป็นหน้าผาสูง ทางด้านที่ติดกับ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

อ่านต่อ...