อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกสถานที่หนึ่ง หากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม เพราะที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับ อุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

     โบราณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นงาน สถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งในด้านความเชื่อ ของบรรพชนในอดีต มีการใช้วัสดุศิลาแลง เป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญในการก่อสร้าง และที่สำคัญรูปแบบทางศิลปกรรม ทั้งหมดเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งสิ้น ชวนหลงใหลกับภาพ ที่สะทอนให้เห็นถึงความ เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นที่มีอายุ ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบไปด้วย โบราณสถานดังนี้

  • โบราณสถานฝั่งตะวันตก หรือเมืองนครชุม ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธาตุ เป็นเจดีย์ซึ่ง ทรงบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุไว้เมื่อปี พ.ศ. 1900 วัดพระบรมธาตุเจติยาราม ภายในมีพระพุทธรูป สมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา เป็นจำนวนมาก กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ
  • โบราณสถานนองเมือง หรือเขตอรัญญิก ประกอบไปด้วย วัดพระนอน จะมีกำแพง ที่เป็นศิลาแลง รอบทั้ง 4 ด้าน พบหลักฐานที่สันนิษฐานกันว่า สลักขึ้นในสมัยอยุธยาคือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี ฯลฯ
  • โบราณสถานฝั่งตะวันออก ในเขตกำแพงเมือง ฯลฯ

 

     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เปิดให้บุคคลทั่วไป ได้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-711921

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 63 ที่มีพื้นที่มากกว่า 747 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของผืนป่า โดยเฉพาะป่าไม้สัก

อ่านต่อ...