สถานที่ท่องเที่ยว - บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง - จังหวัดกำแพงเพชร

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

 

     บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือชาวบ้านใน จังหวัดกำแพงเพชร จะรู้จักกันดีในชื่อว่า "บึงสาบ" บ่อน้ำร้อนพระร่วง ปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร

     บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จะเป็นบ่อน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมา จากใต้ดิน ทั้งหมด 5 จุด ความร้อนของน้ำพุ จะอยู่ประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส ได้มีการจัดบริเวณ ไว้สำหรับให้บริการ อาบน้ำแร่ และมีการให้บริการนวดแผนโบราณ ภายในบริเวณ บ่อน้ำพุร้อนอีกด้วย ทำให้ได้รับ ความสนใจจาก นักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

     ที่สำคัญบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ได้รับการตรวจสอบ และได้รับ การรับรองจาก กระทรวงสาธารณะสุข ว่าไม่มีสารเคมี หรือสารอื่นใดปนเปื้อน และไม่มีเชื้อโรค ที่เป็นอันตราย เกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข แต่อย่างใด ดังนั้น ทางการท่องเที่ยวของ จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดและปรับปรุง สภาพทางภูมิทัศน์ รอบๆ บริเวณบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการเดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจ และยังส่งเสริม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอีกด้วย

     บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง มีพื้นที่ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ โดยใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 13 กิโลเมตรจากนั้น ก็จะมีทางแยก เข้าไปบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เข้าไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร

     นักท่องเที่ยว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-701397

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 

สถานที่ท่องเที่ยว - บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง - จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร เป็น "มรดกโลก"

อ่านต่อ...