อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน - สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ - จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกคลองลาน

 

     อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ อีกที่หนึ่ง ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ห่างจากตัวเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพียง 58 กิโลเมตรเท่านั้น และได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 มีพื้นที่มากกว่า 187,500 ไร่ ที่มีสภาพของป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย ป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ จึงเหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยว ที่ชอบการพักผ่อน เชิงธรรมชาติ ชอบการเดินทางแบบท้าทาย

สถานที่น่าสนใจ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกคลองลาน 

  • น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ และสวยงานเป็นอย่างมาก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตรเท่านั้น ทางด้านล่างของน้ำตก นักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำได้ จึงเหมาะสำหรับ การเดินทางไปเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ
  • น้ำตกคลองน้ำไหล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกปางควาย ลักษณะที่โดดเด่น ของน้ำตกแห่งนี้ก็คือ จะมีน้ำไหลลดหลั่น กันลงมามากถึง เก้าชั้นและที่สำคัญในแต่ละชั้น ก็จะเป็นลักษณะ เป็นแอ่งน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่หางจาก น้ำตกคลองลาน ประมาณ 16 กิโลเมตร
  • แก่งร้อยเกาะ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่น่าสนใจภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน ซึ่งลักษณะที่น่าสนใจ และได้ชื่อว่า แก่งร้อยเกาะ ก็คือ เมื่อเรามองไปก็จะดูคล้ายๆ กับว่ามีเกาะเล็ก เกาะน้อย อยู่มากมายที่กลางลำธารนั่นเอง ฯลฯ

     สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักค้างคืนที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน ทางที่ทำการอุทยานฯ ก็มีบ้านพักไว้สำหรับ ให้บริการอีกด้วย หรือถ้าหากต้องการ ที่จะพักเต็นท์ นักท่องเที่ยวต้อง เตรียมเต็นท์สำหรับพักค้างคืนไปเอง โดยสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทร. 055-719304

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน - สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ - จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

 จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย โดยจังหวัดกำแพงเพชร นั้นมีพื้นที่ ทังหมดประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชรเดิมนั้น มีความสำคัญคือ เป็นเมืองหน้าด่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 2 เมืองใหญ่ในอดีต ได้แก่ เมืองนครชุม และเมืองซากังราว

อ่านต่อ...