สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์ -  บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง  -  อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร

 

     จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย โดยจังหวัดกำแพงเพชร นั้นมีพื้นที่ ทังหมดประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย  ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชรเดิมนั้น มีความสำคัญคือ เป็นเมืองหน้าด่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 2 เมืองใหญ่ในอดีต ได้แก่ เมืองนครชุม และเมืองซากังราว ดังนั้น จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว

อ่านต่อ..

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกสถานที่หนึ่ง หากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม เพราะที่แห่งนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อ่านต่อ...

 

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง     บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือชาวบ้านใน จังหวัดกำแพงเพชร จะรู้จักกันดีในชื่อว่า “บึงสาบ” บ่อน้ำร้อนพระร่วงปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดกำแพงเพชร ความร้อนของน้ำพุ จะอยู่ประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส ได้มีการจัดบริเวณไว้สำหรับ ให้บริการ อาบน้ำแร่ และมีการให้บริการ นวดแผนโบราณ ภายในบริเวณ บ่อน้ำพุร้อนอีกด้วย ทำให้ได้รับ ความสนใจจาก นักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน     อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ อีกที่หนึ่ง ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ห่างจาก ตัวเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพียง 58 กิโลเมตรเท่านั้น และได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 มีพื้นที่มากกว่า 187,500 ไร่ ที่มีสภาพของป่า ที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า     อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของทาง จังหวัดกำแพงเพชร อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 63 ที่มีพื้นที่มากกว่า 747 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของผืนป่า โดยเฉพาะป่าไม้สัก อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์ -  บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง  -  อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน

น้ำตกคลองลาน

น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ และสวยงานเป็นอย่างมาก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตรเท่านั้น ทางด้านล่างของน้ำตก นักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำได้ จึงเหมาะสำหรับ การเดินทางไปเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ

อ่านต่อ...