ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง

 

     ลำปาง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ รวมทั้งหมดมากเป็นอันดับ 10 ของประเทศไทยซึ่ง มีพื้นที่มากกว่า 12,533.961 ตารางกิโลเมตร จังหวัดลำปาง เดิมมีชื่อเรียกว่า เมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่ คนทั่วไปรู้จักกันดีในนามว่า เมืองแห่งรถม้า มีคำกล่าวขานกันว่า ถ้าใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดลำปาง แล้วยังไม่ได้ขี่รถม้า แสดงว่าผู้นั้นยังมาไม่ถึง จังหวัดลำปาง

     ลำปาง เป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์รวม ของวัฒนธรรม ศิลปะ รวมถึงสถาปัตยกรรม ที่สำคัญของล้านนา มานานกว่า 200 ปี จะเห็นได้จากโบราณสถาน วัดวาอาราม ต่างๆ ในจังหวัด ลำปาง ที่เห็นได้ชัดคือ วัดพระแก้วดอนเต้าฯ

จังหวัดลำปาง มีอาณาเขต ดังต่อไปนี้  

 • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
 • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
 • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจของ จังหวัดลำปาง

 • อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นอยู่อาศัย ของสัตว์ป่า นานา ชนิดนักท่องเที่ยวที่ชอบการ ส่องดูสัตว์ ไม่ควรพลาดครับ
 • บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแม่ทะ
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
 • สวนป่าทุ่งเกวียน

 

จังหวัดลำปาง

ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ถ้ำผาไท เป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดลำปาง อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีความอุดสมบูรณ์ของ พืชพันธุ์ สัตว์ป่า นานาชนิด ลักษณะของ สภาพทางภูมิประเทศ ของ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย โดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็น ทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็น ป่าเบญจพรรณ มีเนื้อที่ทั้งหมด มากกว่า 1214 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ...