ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - แหล่งท่องเที่ยว ลำปาง - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - แหล่งท่องเที่ยว ลำปาง

 

     ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่งของ จังหวัดลำปาง ซึ่ง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้าน แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติยอดเยี่ยม ประจำปี 2541

     ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสถานที่สำหรับ ฝึกลูกช้างแห่งแรก ของประเทศไทย จุดประสงค์ของการฝึกลูกช้าง ก็เพื่อให้ ช้างเชื่อฟังคำลั่ง ของควาญช้าง นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ สำหรับฝึกควาญช้าง เพื่อที่จะได้ดูแลช้าง ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งกำลังเป็น ที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สนใจในการฝึกเป็น ควาญช้าง

     สำหรับ นักท่องเที่ย วที่เดินทางมาท่องเที่ยว ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ก็จะได้พบกับ การแสดง ที่มีความหลากหลาย ของช้างไทย อาทิเช่น ชมกิจกรรม การวาดภาพ โดยจิตกรช้าง การแสดง การเล่นดนตรีของช้าง ดูช้างอาบน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม ซึ่งจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็น ถึงความรักและ ความผูกพัน ระหว่างช้าง และควาญช้าง นอกจากจะได้ชมการแสดง ของช้างแล้ว ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ยังได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของประเทศไทย โดยการ ให้บริการนักท่องเที่ยว ได้นั่งช้างเที่ยวชม สถานที่รอบๆ ซึ่งเป็นสวนป่าอีกด้วย กิจกรรมนี้ได้รับ ความสนใจจาก นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก

     สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 หมายเลขโทรศัพท์ 054-228108

 

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - แหล่งท่องเที่ยว ลำปาง - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง

ลำปาง เป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ รวมทั้งหมด มากเป็นอันดับ 10 ของประเทศไทยซึ่ง มีพื้นที่มากกว่า 12,533.961 ตารางกิโลเมตร จังหวัดลำปาง เดิมมีชื่อเรียกว่า เมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่ คนทั่วไปรู้จักกันดี ในนามว่า เมืองแห่งรถม้า

อ่านต่อ...