แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท - จังหวัดลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - แหล่งท่องเที่ยว ลำปาง

 

     อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดลำปาง อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีความอุดสมบูรณ์ของ พืชพันธุ์ สัตว์ป่า นานาชนิด ลักษณะของ สภาพทางภูมิประเทศ ของ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย โดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็น ทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติ ถ้ำผาไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด มากกว่า 1214 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมถึง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง

แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจภายใน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท  

  • ถ้ำผาไท เป็นลักษณะเหมือนกับ ห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านปีมาแล้ว เป็นถ้ำที่เกิดจาก ภูเขาหินปูน สามารถวัดจากปากถ้ำจนถึง ในสุดของถ้ำได้ประมาณ 1150 เมตร ภายในมีหินงอก หินย้อยอยู่มากมาก ให้นักท่องเที่ยว ได้ถ่ายรูปเป็นที่ละลึก ที่สำคัญถ้ำแห่งนี้ยังเป็น ที่อยู่ของ ฝูงค้างคาวจำนวนมาก
  • ถ้ำโจร เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่มีประวัติ บันทึกไว้ว่า ในอดีตนั้น เป็นที่อยู่อาศัยของโจร
  • หล่มภูเขียว
  • น้ำตกแม่เก้
  • ถ้ำราชคฤห์
  • น้ำตกแม่แจ้ฟ้า

     ทางอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีบ้านพัก สำหรับให้นักท่องเที่ยว พักค้างคืนจำนวน 2 หลัง ซึ่งสามารถ รองรับนักท่องเที่ยวได้ ประมาณ 25 คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหาก นักท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์ ที่จะพักค้างคืน ด้วยการกางเต็นท์ ก็สามารถนำเต็นท์ มาเองได้

     สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว ได้ที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-220364

 

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง

แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท - จังหวัดลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่งของ จังหวัดลำปาง ซึ่ง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้าน แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติยอดเยี่ยม ประจำปี 2541

อ่านต่อ...