อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน

 

     อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ ภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 159,556 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมือวันที่ 5 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2518

     อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล นับได้ว่าเป็นอุทยานฯ ที่มีสภาพของ แหล่งน้ำ ป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศ จะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง ที่สลับซับซ้อน เฉลี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 325 – 1,373 เมตร จุดที่สูงที่สุดได้แก่ ดอยขุนตาล

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  

  • อุโมงค์ขุนตาล เป็นอุโมงค์ ทางรถไฟลอดผ่าน มีความยาวประมาณ 1,352 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟ ที่มีความยาวที่สุดของประเทศไทย
  • บริเวณยอดเขา ซึ่งมีที่พักของกรมป่าไม้ตั้งอยู่ ตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม จุดสูงสุดของ เทือกเขาดอยขุนตาล มีชื่อเรียกว่า ม่อนส่องกล้อง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
  • น้ำตกตาดเหมย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่มีความสูงเพียง 10 เมตรเท่านั้น
  • น้ำตกแม่ลอง เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอด สภาพป่ามีความร่มรื่นเย็นฉ่ำ ตลอดทั้งปี

 

     นักท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์ ที่จะมาท่องเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล หากนักท่องเที่ยว ต้องการจะพักค้างคืนที่นี่ ทางอุทยานฯ ก็มีสถานที่ สำหรับกางเต็นท์ และมีบ้านพักไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล หมู่ 8 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 หมายเลขโทรศัพท์ 053-518726

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่มากกว่า 1,003 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2524

อ่านต่อ...