ประวัติจังหวัดลำพูน - ท่องเที่ยว - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

 

     จังหวัด ลำพูน เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ ของประเทศไทย ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุด ในภาคเหนือ ลำพูน มีพื้นใหญ่เป็นอันดับที่ 48 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง

     ในอดีตนั้น ลำพูน มีชื่อเรียกว่า "นครหริภุญชัย" สร้างขึ้นโดย ฤๅษีวาสุเทพ โดยฤๅษีวาสุเทพ ได้สร้างเมืองขึ้นระหว่าง แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อประมาณราว พุทธศักราช 1200 หลังจากที่ได้สร้างเมือง นครหริภุญชัย เสร็จก็ได้ส่งทูตไปเชิญ พระราชธิดากษัตริย์ เมืองละโว้พระนาม จามเทวี มาเป็นปฐมกษัตริย์ ปกครองเมือง จึงนับได้ว่า จังหวัดลำพูนนั้น เป็นจังหวัด ที่มีประวัติศาตร์ ที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง จึงทำให้จังหวัด ลำพูน มี สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่มากมาย อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์หิริภุญไชย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พระธาติหริภุณชัยวรมหาวิหาร ฯลฯ

อาณาเขตจังหวัดลำพูน 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอสันป่าตอง อำเภอฮอด อำเภอหางดง อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

     จังหวัด ลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล และ 520 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ประวัติจังหวัดลำพูน - ท่องเที่ยว - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ ภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 159,556 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมือวันที่ 5 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2518

อ่านต่อ...