อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

     อุทยานแห่งชาติแม่ปิง นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่มากกว่า 1,003 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2524

     อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมาก นักท่องเที่ยว นิยมนั่งเรือหางยาว ชมลำน้ำปิง จากอ่างเก็บน้ำ ดอยเต่า จังหวัดเชียงราย จากนั้นก็จะต่อแพ ที่แก่งสร้อยล่องมาจนถึง เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างทาง ในการนั่งเรือ และล่องแพ นักท่องเที่ยวก็จะมีความสุข กับการชม ทัศนียภาพ ของสองฝั่งแม่น้ำปิง ที่มีทั้งหินงอก หินย้อย หน้าผาสูง เกาะแก่ง ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 

  • ถ้ำยางวี เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยว ให้ความสำคัญเนื่องจากเป็น ถ้ำขนาดใหญ่ ลักษณะของถ้ำจะเป็นถ้ำหินปูน มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พวกค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
  • น้ำตกก้อหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย ทั้งแอ่งน้ำ ขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัย ของปลาเป็นจำนวนมาก มีความสูงต่างๆ ลดหลั่น ทั้งหมด 7 ชั้นมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และที่สำคัญ น้ำตกก้อหลวง จะเป็นน้ำตก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่นักท่องเที่ยว ต้องเดินทาง มาสัมผัสเอง
  • ทุ่งกิ๊ก ทุ่งนาง เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม
  • แก่งก้อ ลักษณะจะเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ มีวิวทิวทัศน์ สวยงาม นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางโดยการ นั่งเรือชมความสวยงามของ ภูเขาหินปูน ที่ถูกกัดเซาะ จนทำให้เกิดหินงอก หินย้อย ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

ลำพูน เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ ของประเทศไทย ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุด ในภาคเหนือ ลำพูน มีพื้นใหญ่เป็นอันดับที่ 48 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง

อ่านต่อ...