ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน -  ภาคเหนือ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

     จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือของ ประเทศไทย ทางด้านทิศตะวันตกของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีพื้นที่ ติดต่อกับประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยม แห่งสหภาพพม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ถูกล้อมลอบไปด้วย ภูเขาที่สลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับ ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว จึงทำให้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีสภาพ ภูมิอากาศที่หนาว ตลอดทั้งปี จนได้ชื่อว่า "เมืองสามหมอก"

     เนื่องจากแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม ของธรรมชาติ และมีพื้นที่มากกว่า 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ที่ถือว่า ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศไทย อีกทั้งแม่ฮ่องสอน ยังมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี จนมีคำพูด เปรียบเทียบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปรียบเสมือน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองไทย ซึ่งนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบความ สวยงามของ ขุนเขา ถ้าเดินทางมา ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน รับรองจะไม่ผิดหวัง

     สถานที่ ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ทางโบราณสถานโบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ่อน้ำร้อนเมืองแปง น้ำตกหมอแปง ถ้ำน้ำลอด เจดีย์พระธาตุแม่เย็น บ้านน้ำเพียงดิน ฯลฯ

     แม่ฮ่องสอน ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะรียง อำเภอปาย อำเภอสบเมย อำเภอลาน้อย อำเภอปางมะผ้า

อาณาเขตของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ รัฐฉานแห่งสหภาพพม่า
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยม แห่งสหภาพพม่า

 

แหล่งท่องเที่่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน -  ภาคเหนือ

ถ้ำน้ำลอดปางมะผ้า

ถ้ำน้ำลอดปางมะผ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง และมีความสวยงาม เป็นอย่างมาก ที่สำคัญ ในการเดินทาง เข้าชมภายในของถ้ำ ก็แสนสะดวกสบาย เพราะการจะเข้าไปในถ้ำ ต้องอาศัย การนั่งแพเข้าไป ถ้ำแห่งนี้ที่ได้มีชื่อว่า ถ้ำน้ำลอด ก็เพราะว่าตั้งแต่ ปากถ้ำ จนถึงท้ายถ้ำ มีความยาวมากกว่า 500 เมตร และมีความกว้างของถ้ำ มากกว่า 20 เมตร ความสูงของถ้ำประมาณ 50 เมตร

อ่านต่อ...


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน - ภาคเหนือ )