ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน - อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - ถ้ำน้ำลอด

สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน

 

     จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือของ ประเทศไทย ทางด้านทิศตะวันตกของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยม แห่งสหภาพพม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ถูกล้อมลอบไปด้วย ภูเขาที่สลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับ ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว จึงทำให้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

อ่านต่อ..

 

ถ้ำน้ำลอด     ถ้ำน้ำลอดปางมะผ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง และมีความสวยงาม เป็นอย่างมาก ที่สำคัญ ในการเดินทาง เข้าชมภายในของถ้ำ ก็แสนสะดวกสบาย เพราะการจะเข้าไปในถ้ำ ต้องอาศัย การนั่งแพเข้าไป ถ้ำแห่งนี้ที่ได้มีชื่อว่า ถ้ำน้ำลอด ก็เพราะว่าตั้งแต่ ปากถ้ำ จนถึงท้ายถ้ำ มีความยาวมากกว่า 500 เมตร และมีความกว้างของถ้ำ มากกว่า 20 เมตร อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์     อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นอีกสถานที่ ท่องเที่ยวหนึ่งของ จังหวัด แม่ฮ่องสอน และ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร์ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2524 โดย มีเนื้อที่ มากกว่า 396 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่มากกว่า 247,875 ไร่ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกแม่สุรินทร์ มีความสูงประมาณ 80 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม แห่งหนึ่งของประเทศไทย อ่านต่อ...

ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน - อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - ถ้ำน้ำลอด

อุทยานฯ น้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทั่วไป จะมีลักษณะเป็น เทือกเขาที่สับซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นป่าดงดิบ มีภูเขาหิน และหน้าผาทั้งน้อยและใหญ่ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นอย่างดี ที่สำคัญ อุทยานฯ น้ำตกแม่สุรินทร์ ยังมีความสวยงาม ที่เป็นเอกลักเฉพาะตัว

อ่านต่อ...