จังหวัดนครสวรรค์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ภาคเหนือ

จังหวัดนครสวรรค์

 

     จังหวัด นครสวรรค์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ใน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย จังหวัด นครสวรรค์ จึงเปรียบเสมือน ประตูเข้าสู่ภาคเหนือ

     ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จังหวัด นครสวรรค์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เมืองสี่แคว" เนื่องจากเป็นจังหวัด ที่มี่แม่น้ำสายหลัก ของภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกัน เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

     นครสวรรค์มีพื้นที่มากกว่า 9,597.677 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือได้ว่ามีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย โดยมีอาณาเขตดังนี้

 • ทางด้านทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
 • ทางด้านทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี
 • ทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี
 • ทางด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

 • อุทยานสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยว เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื้นที่มากกว่า 314 ไร่และที่สำคัญ เป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่ กลางเมืองนครสวรรค์นั่นเอง
 • บึงบอระเพ็ด ซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลสาบ น้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย
 • เขื่อนวังรอ เป็นอ่างเก็บน้ำ ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับเดินทาง ไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก
 • วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม และกำลังได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก
 • เขาถ้ำพระ

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ภาคเหนือ

บึงบอระเพ็ด

บึงบอระเพ็ด เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมา เยี่ยมชมบรรยากาศ ที่สวยงาม ของทะเลสาบน้ำจืด กับพื้นที่กว่า 132,737 ไร่ ซึ่งนับได้ว่า เป็นทะเลน้ำจืดที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ...