จังหวัด นครสวรรค์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ภาคเหนือ

จังหวัด นครสวรรค์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ภาคเหนือ จังหวัด นครสวรรค์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ภาคเหนือ
หน้าหลัก  ::  ภาคเหนือ  ::  ภาคใต้  ::  ภาคกลาง  ::  ภาคอีสาน  ::  ภาคตะวันออก ::  ติดต่อเรา    
  Sponsored Links :

Onlinemoneyusd.ws is your completely and practical guide for visiting Thailand. We provide you with important Thailand travel information that you need to know such as Learning History of Thailand, agency services in Thailand, Thai Restaurant, Hotel in Thailand, and more.

 

จังหวัด นครสวรรค์

จังหวัด นครสวรรค์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ภาคเหนือ

          จังหวัด นครสวรรค์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย จังหวัด นครสวรรค์ จึงเปรียบเสมือน ประตูเข้าสู่ภาคเหนือ

          ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จังหวัด นครสวรรค์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองสี่แคว” เนื่องจากเป็นจังหวัด ที่มี่แม่น้ำสายหลัก ของภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกัน เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

          นครสวรรค์มีพื้นที่มากกว่า 9,597.677 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือได้ว่ามีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย โดยมีอาณาเขตดังนี้

 • ทางด้านทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
 • ทางด้านทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี
 • ทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี
 • ทางด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตาก
 • อุทยานสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่มีพื้นที่มากกว่า 314 ไร่และที่สำคัญเป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่กลางเมืองนครสวรรค์นั่นเอง
 • บึงบอระเพ็ด ซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลสาบ น้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย
 • เขื่อนวังรอ เป็นอ่างเก็บน้ำ ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับเดินทาง ไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก
 • วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม และกำลังได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก
 • เขาถ้ำพระ

 

Sponsored Links :


Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws
( จังหวัด นครสวรรค์ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ภาคเหนือ )