สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ - บึงบอระเพ็ด -  อุทยานสวรรค์  -  แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

 

     จังหวัด นครสวรรค์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย จังหวัด นครสวรรค์ จึงเปรียบเสมือน ประตูเข้าสู่ภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จังหวัด นครสวรรค์ มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองสี่แคว” เนื่องจากเป็นจังหวัด ที่มี่แม่น้ำสายหลัก ของภาคเหนือ

อ่านต่อ..

 

บึงบอระเพ็ด - จังหวัดนครสวรรค์     อุทยานสวรรค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่ง ในจังหวัดนคสวรรค์ อุทยานสวรรค์มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “หนองสมบูรณ์” เป็นสวนสาธารณะ ที่เหมาะสำหรับ เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ  ภายใน อุทยานสวรรค์ กับพื้นที่มากกว่า 314 ไร่ ประกอบไปด้วย หนองน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า หนองสมบูรณ์ มีเกาะกลาง มีสนามหญ้า น้ำพุ สถานที่สำหรับ ออกกำลังกาย อ่านต่อ...

 

บึงบอระเพ็ด - จังหวัดนครสวรรค์     บึงบอระเพ็ด เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมา เยี่ยมชมบรรยากาศ ที่สวยงามของทะเลสาบน้ำจืด กับพื้นที่กว่า 132,737 ไร่ซึ่งนับได้ว่า เป็นทะเลน้ำจืดที่ ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย บึงบอระเพ็ด บางส่วนได้ประกาศให้เป็น เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจาก มีสัตว์ที่หาดูได้ยาก ซึ่งได้แก่ ปลาเสือตอ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ที่มีการพบ เป็นครั้งแรกที่ ทะเลสาบแห่งนี้ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ - บึงบอระเพ็ด -  อุทยานสวรรค์  -  แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานสวรรค์

อุทยานสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณ ติดกับ ถนนสายเอเชีย ใกล้ทางแยกสายเชียงใหม่-พิษณุโลก ถ้ามาจากกรุงเทพฯ ขับรถมุ่งหน้าสู่ จังหวัดนคสวรรค์ ผ่านค่ายจิรประวัติ ถึงสะพานเดชาติวงศ์ ก็จะเจอสี่แยก หอนาฬิกา ตรงนี้จะมี ป้อมตำรวจจราจร ชอนตะวัน ขับรถตรงไปอีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึงอุทยานสวรรค์ ซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือ

อ่านต่อ...