สถานที่ท่องเที่ยว - หอศิลป์ริมน่าน - จังหวัดน่าน

สถานที่ท่องเที่ยว - หอศิลป์ริมน่าน

 

     หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งเรียนรู้และ สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดน่าน อีกที่หนึ่งซึ่ง หอศิลป์ริมน่าน จะเป็นสถานที่เผยแพร่ งานศิลปะร่วมสมัย ที่สำคัญของประเทศไทย โดยได้เปิดให้ ประชาชนทั่วไป ได้เข้าชม นิทรรศการ และผลงานทางด้านศิลปะ ภาพประติมากรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของทุกวันยกเว้นวันพุธ ที่ปิดทำการ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง หอศิลป์ริมน่าน

  • ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน ได้มีโอกาสสัมผัส และได้ศึกษา เกี่ยวกับงานศิลปะ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และหาชมได้ยาก
  • ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน ที่มีความสนใจได้ชื่นชม งานศิลปะร่วมสมัย ที่ชาว จังหวัดน่าน มีความภาคภูมิใจมาช้านาน
  • ให้คนไทยที่เดินทางมาเที่ยว ชมศิลปะ ได้พักผ่อนหย่อนใจ กับภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณ หอศิลป์ริมน่าน กับพื้นที่ ที่มีมากกว่า 13 ไร่ และอยู่ห่างจากตัวเมือง เพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น
  • ส่งเสริมให้คนไทย รู้คุณค่าของงานศิลปะ ร่วมกันสนับสนุน ช่วยกันส่งเสริม และเผยแพร่งานศิลปะ

     หอศิลป์ริมน่าน มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำน่าน มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเดินทางมา ท่องเที่ยว พักผ่อน ภายใน หอศิลป์ริมน่าน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาศึกษาหาความรู้ จะได้ชมนิทรรศการต่างๆ มากมาย

     นักท่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอศิลป์ริมน่าน เลขที่ 122 หมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 0-9962-1332

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

สถานที่ท่องเที่ยว - หอศิลป์ริมน่าน - จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นปูชนียสถาน ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ พระบรมธาตุแช่แห้ง ยังเป็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของชาวไทยล้านนา และเป็นที่เคารพ นับถือของ พุทธศาสนิกชน ชาวไทยล้านนา วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน มีอายุการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 600 ปีมาแล้ว

อ่านต่อ...