หอศิลป์ริมน่าน - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

 

     จังหวัดน่าน เป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดน่าน มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 11,472.072 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วยภูเขา ที่มีความสลับซับซ้อน จึงเป็นต้นกำเนิดของ แม่น้ำ ที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน แม่น้ำว้า เป็นต้น

อาณาเขตของ จังหวัดน่าน

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่

     จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ และเดินทางมา ท่องเที่ยว มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เลยทีเดียว เนื่องจาก จังหวัดน่าน มี แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี อาทิเช่น

  • หอศิลป์ริมน่าน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหลงเผยแพร่ ทางด้านศิลปะร่วมสมัย
  • วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานของ จังหวัดน่าน ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์กลางของเมืองน่าน
  • น้ำตกศิลาเพชร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับ การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก
  • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของพืชพันธุ์ นานาชนิด มีจุดชมวิวที่สวยงาม
  • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน เป็นอุทยานที่มีความสำคัญ เนื่องจากอุทยาน แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิด แม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำน่านนั่นเอง

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

หอศิลป์ริมน่าน - สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน

หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งเรียนรู้และ สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดน่าน อีกที่หนึ่งซึ่ง หอศิลป์ริมน่าน จะเป็นสถานที่เผยแพร่ งานศิลปะร่วมสมัย ที่สำคัญของประเทศไทย โดยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าชม นิทรรศการ และผลงานทางด้านศิลปะ ภาพประติมากรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของทุกวันยกเว้นวันพุธ

อ่านต่อ...