สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน - หอศิลป์ริมน่าน -  วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน  -  สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน

 

     จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดน่าน มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 11,472.072 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วยภูเขา ที่มีความสลับซับซ้อน จึงเป็นต้นกำเนิดของ แม่น้ำ ที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน แม่น้ำว้า

อ่านต่อ..

 

หอศิลป์ริมน่าน     หอศิลป์ริมน่าน  เป็นแหล่งเรียนรู้และ สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดน่าน อีกที่หนึ่งซึ่ง หอศิลป์ริมน่าน จะเป็นสถานที่ เผยแพร่ งานศิลปะร่วมสมัย ที่สำคัญของ ประเทศไทย โดยได้เปิดให้ ประชาชนทั่วไป ได้เข้าชม นิทรรศการ และผลงานทางด้านศิลปะ ภาพประติมากรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของทุกวันยกเว้นวันพุธ ที่ปิดทำการ อ่านต่อ...

 

วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน     วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นปูชนียสถาน ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ พระบรมธาตุแช่แห้ง ยังเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของชาวไทยล้านนา และเป็นที่เคารพ นับถือของพุทธศาสนิกชน ชาวไทยล้านนา วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน มีอายุการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 600 ปีมาแล้ว ที่สำคัญ วัดพระธาตุแช่แห้งนั้น เป็นงานศิลปะ ที่มีความประณีต ในการก่อสร้าง โดยช่างฝีมือดีของชาวไทยล้านนา โดยได้รับอิทธิพล จากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน - หอศิลป์ริมน่าน -  วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน  -  สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำหรับการเดินทาง ไปนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง สามารถใช้เส้นทางสาย น่าน-แม่จริม หรือ ทางหลวงหมายเลข 1168

อ่านต่อ...