จังหวัดพะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดพะเยา

 

     จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางด้าน ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย จึงทำให้ สภาพภูมิอากาศ จังหวัดพะเยา ค่อนข้างที่จะหนาวเย็น เหมาะสำหรับทำ การเกษตรเมืองหนาว จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด มากกว่า 6,335.06 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่ มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 34 ของประเทศไทย

     จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มี ประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ ที่ยาวนาน อีกแห่งหนึ่ง ในอาณาจักรล้านนาไทย เดิมนั้น จังหวัดพะเยา มีชื่อว่า ภูกามยาว ในอดีตนั้นภูกามยาว หรือ พยาว เป็นเมืองที่มีความ เจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมาภายหลัง มีการเปลี่ยนแปลง และได้ตกอยู่ ภายใต้อิทธิพล อาณาจักรล้านนา และใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพะเยา เป็นอำเภอพะเยา เนื่องจากอยู่ภายใต้ การปกครองของ จังหวัดเชียงราย จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้มีการยกฐานะ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ให้เป็นจังหวัดพะเยา ซึ่งนับเป็น จังหวัดของประเทศไทย ในลำดับที่ 72

อาณาเขต ของจังหวัดพะเยา

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และจังหวัดน่าน
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่

     เนื่องจาก สภาพภูมิอากาศ จังหวัดพะเยา ค่อนข้างที่จะหนาวเย็น ตลอดทั้งปี จึงทำให้ได้รับ ความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางมา ท่องเที่ยว ตรงกับสุภาษิตไทยก็คือ เป็นการหนีร้อนมาพึ่งเย็น นั่นเอง ซึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ของจังหวัดพะเยา อาทิเช่น น้ำตกจำปาทอง ดอยบุษราคัม กว๊านพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯลฯ

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

ดอยบุษราคัม

 ดอยบุษราคัม เป็นอีกสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะที่เป็นจุดเด่นของ ดอยบุษราคัม และถือว่าเป็นสถานที่ ซึ่งพุทธศาสนิกชน ต่างก็ให้ความ เลื่อมใสศรัทธา นั่นก็คือ วัดอนาลโยทิพยาราม

อ่านต่อ...