สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา - ดอยบุษราคัม - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา

 

     จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย จึงทำให้ สภาพภูมิอากาศจังหวัดพะเยา ค่อนข้างที่จะหนาวเย็น เหมาะสำหรับทำ การเกษตรเมืองหนาว จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด มากกว่า 6,335.06 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่ มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 34 ของประเทศไทย

อ่านต่อ..

 

ดอยบุษราคัม     ดอยบุษราคัม เป็นอีกสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะที่เป็นจุดเด่นของ ดอยบุษราคัม และถือว่าเป็นสถานที่ ซึ่งพุทธศาสนิกชน ต่างก็ให้ความเลื่อมใสศรัทธา นั่นก็คือ วัดอนาลโยทิพยาราม วัดอนาลโยทิพยาราม นับได้ว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ทางพุทธศาสนา ที่สำคัญและมีความสวยงาม อย่างยิ่ง กับพื้นที่ที่มีมากกว่า 2,800 ไร่ โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน วนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ่านต่อ...

 

วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน     วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน เป็นปูชนียสถาน ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ พระบรมธาตุแช่แห้ง ยังเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของชาวไทยล้านนา และเป็นที่เคารพ นับถือของพุทธศาสนิกชน ชาวไทยล้านนา วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน มีอายุการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 600 ปีมาแล้ว ที่สำคัญ วัดพระธาตุแช่แห้งนั้น เป็นงานศิลปะ ที่มีความประณีตในการก่อสร้าง โดยช่างฝีมือดีของชาวไทยล้านนา โดยได้รับอิทธิพล จากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา - ดอยบุษราคัม - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

วัดอนาลโยทิพยาราม

วัดอนาลโยทิพยาราม นับได้ว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ทางพุทธศาสนา ที่สำคัญและมีความสวยงาม อย่างยิ่ง กับพื้นที่ที่มีมากกว่า 2,800 ไร่ โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน วนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ...